Auteursrecht op foto’s: 10 geboden

1     Respecteer het auteursrecht op foto’s

2     Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als u een foto wilt gebruiken

3     Vertrouw niet op de mededeling van anderen, alleen de fotograaf kan

       toestemming geven voor het gebruik van een foto

4     Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding

5     Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden

6     Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto

       niet als u niet weet wie de maker is

7     Vermeld altijd de naam van de fotograaf

8     Bewerk of verknip een foto niet zonder de toestemming van de fotograaf

9     Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen

       toestemming voor gebruik

10  Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie

 

© Burafo 2007, www.burafo.nl

 

Lid Dupho/GKf.

Op al onze leveringen zijn de geldende leveringsvoorwaarden

van de Fotografenfederatie van toepassing.

 

Alle getoonde beelden op deze site zijn louter bedoeld om te bekijken.

Ander gebruik, vermenigvuldiging, verspreiden of gebruik door derden is

niet toegestaan zonder onze schriftelijk toestemming.

 

 

 

 

 

Kinderen en dwazen spreken de waarheid, zo zegt men weleens.

Toen onze kinderen – zeker niet dwaas overigens, wel gek af en toe –

nog klein waren, was voor hen het werk even simpel als doeltreffend

in te delen; of je was thuis aan het werk (studio) of je was weg (locatie). Deze tweedeling is de basis voor de eenvoudige navigatie om onze fotografische resultaten te tonen, zowel voor werk in opdracht als vrij werk, en leidt niet onnodig af, net zomin als het u dolende achterlaat

in een woud van pixels en ander virtueel ongemak. Naar ons idee is fotografie meer gebaat bij een rustige blik dan bij een nerveuze muis of te zwiepende wijsvinger.

 

Verder treft u onder portret foto's aan van met name muzikale medemensen en bij boeken informatie over de veelgeprezen serie

kijk-kookboeken die in eendrachtige samenwerking met goede vriend Roelf Holtrop zijn verschenen.

 

 

FOTOGRAFIE HANS MORREN VOF

KRUISKAMPWEG 2

3851 GP ERMELO

NEDERLAND

 

T   +31 341 559 658

M  +31 6 5343 0819  / +31 6 5395 5384

studio@hansmorren.nl    www.hansmorren.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studio

locatie

portret

boeken

contact